Hotline: 0982.886.928

Tin ngành than

Than đá cám 5A

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 29

Nhiệt lượng (cal/kg): 5600

Than đá cám 5B

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 33

Nhiệt lượng (cal/kg): 5250

Than đá cám 4B

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 25

Nhiệt lượng (cal/kg): 5950

Than đá cám 4A

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 21

Nhiệt lượng (cal/kg): 6400

Than đá cám 3C

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 17.5

Nhiệt lượng (cal/kg): 6750

Than đá cám 3B

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 14.5

Nhiệt lượng (cal/kg): 7000

Than đá cám 3A

Cỡ hạt (mm): ≤15

Độ tro, Ak (%): 11.5

Nhiệt lượng (cal/kg): 7300

Than đá Cục 5A VD

Cỡ hạt (mm): 6-20

Độ tro, Ak (%): 8.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 7150

Than đá Cục 5B VD

Cỡ hạt (mm): 6-20

Độ tro, Ak (%): 12.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 6700

Than đá Cục 4B VD

Cỡ hạt (mm): 15-40

Độ tro, Ak (%): 12.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 6700

Công ty Cổ phần Than Quảng Ninh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng Ninh

0982.886.928

Nam Định

0982.886.928

Hà Nội

0982.886.928

TP Hồ Chí Minh

0982.886.928