Hotline: 0982.886.928

Tin ngành than

Than đá Cục don 8B

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 52.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 3550

Than đá Cục don 8A

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 47.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 3900

Than đá Cục don 7C

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 42.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 4350

Than đá Cục don 7B

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 37.50

Nhiệt lượng (cal/kg): 4800

Than đá Cục don 7A

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 33

Nhiệt lượng (cal/kg): 5250

Than đá Cục don 6C

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 29

Nhiệt lượng (cal/kg): 5600

Than đá Cục don 6B

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 25

Nhiệt lượng (cal/kg): 5950

Than đá Cục don 6A

Cỡ hạt (mm): 15-50

Độ tro, Ak (%): 21

Nhiệt lượng (cal/kg): 6400

Than đá Cục 5B

Cỡ hạt (mm): 6-8

Độ tro, Ak (%): 10

Nhiệt lượng (cal/kg): 7400

Than đá Cục 5A

Cỡ hạt (mm): 6-8

Độ tro, Ak (%): 6.5

Nhiệt lượng (cal/kg): 7850

Công ty Cổ phần Than Quảng Ninh - This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.

Quảng Ninh

0982.886.928

Nam Định

0982.886.928

Hà Nội

0982.886.928

TP Hồ Chí Minh

0982.886.928